Skip to content
yordanka kakalova psiholog sofia

Здравейте!

Казвам се Йорданка Какалова и съм дипломиран магистър психолог, сертифициран психотерапевт и арт терапевт.

За мен

В личностен и професионален план имам постоянен стремеж за развитие, търсене на знания, отговори и нови предизвикателства. Срещата ми с психологията и психотерапията се случи ….. дори аз не знам в кой момент. Тя ме съпровожда през всички етапи, през които преминавам и в изборите, които правя.

В индивидуалните срещи с клиент – мисията ми е да нормализирам преживяванията, с които е дошъл.  Всеки клиент е индивидуалност и подходът към всеки е индивидуален. Пространството на кабинета е място където всеки да се почувства изслушан, разбран, подкрепен и преди всичко – че не е сам в преживяванията си.

Принципите, които следвам в работата си са:

 • Уважение към личността на клиента
 • Конфиденциалност
 • Отговорност за действията
 • Честност, почтеност и безпристрастност в терапевтичния процес
 • Информираност за терапевтичния процес

Професионална квалификация

 • Дипломиран магистър по психология: „Детско – юношеска и училищна психология“ към СУ „Св. Климент Охридски“
 • Сертифициран психотерапевт към Дружеството по позитивна психотерапия в България и WAPP (World Association for Positive and Transcultural Psychoterapy)
 • Специализация: „Приказкоанализ и Приказкотерапия в позитивната психотерапия“
 • Следдипломна квалификация за „Арт терапевт“ Към НБУ
 • Хипноза и Хипнотерапия към Българска Асоциация по Хипноза
 • В процес на обучение съм в метода „Психодрама за деца“ ;
 • Член на Дружеството на психолозите в България (BGRP-2342-ISCO-2634-6001;6003;6004)
 • Член на Дружеството по позитивна психотерапия в България и WAPP (World Association for Positive and Transcultural Psychoterapy)
 • Член на Българската асоциация по Хипноза (БАХ)
Cert1-yordanka-kakalova-com-min
Cert2-yordanka-kakalova-com-min

Метод на работа:

„Не можете да спрете времето. Не можете да спрете промяната”

В. Е. Шуаб

„Способността да се променяш е необходимо условие за съществуването на човека като цяло“

Салман Рушди

В работата си използвам метода Позитивна психотерапия, който е дълбинно психологичен терапевтичен метод. Създаден е в началото на 1963 година от проф. д-р по медицина Носрат Песешкиан.

Позитивната психотерапия може да се разглежда като конфликто – центрирана и ориентирана към ресурсите краткосрочна терапия.

Методът се използва като лечебен метод в клиничната практика, в психиатрията и психосоматиката, в психологическото консултиране, но и като помощ за самопомощ при всички специалисти, работещи с хора.

Носрат Песешкиан е установил, че картинно – образният език на приказките и езиковите картини улесняват преработването на проблематиката във всяка възраст и при всяко състояние на психиката. Затова в индивидуалната психотерапия често използвам приказките и притчите на изтока и запада.

Позитивната психотерапия е в основата си съпътстваща, подкрепяща и консултираща техника.

Методът е получил наименованието си от латинската дума „Positum“, което означава цялото, даденото, наличното. В същността си „Positum“ се разглежда като единство на негативното и положителното, което е в основата на разглеждане на всеки един аспект от страданието на клиента. Позитумът е единство на двете страни в картината на клиента. Той е подобие на „Ин” и „Ян” в източната философия.

Целта е клиента да не се фокусира върху симптома, а да открие отстъпилите на заден план способности, на които да се опре като ресурси за справяне с проблема.

Според позитивната психотерапия всеки човек от раждането си притежава две основни способности: за Познание и за Обич. В зависимост от вродените дадености, външната среда (семейство и култура), спецификата на епохата, в която живее човекът, способностите за  „познание“ и „обич“ се диференцират. И двете базови способности се намират в тясна взаимовръзка: нивото на развитието на едната поддържа и улеснява развитието на другата. Върху този постулат се изгражда и представата за човека в позитивната психотерапия: човекът по своята природа е добър и притежава вродено влечение към добро.

Според Носрат Песешкиан човекът е като находище на скъпоценни камъни. Една от задачите на позитивната психотерапия е да се открие това ценно находище, което да се извади от недрата на човешката душа. Природните дадености и таланти в крайна сметка ще послужат за самореализацията на човека. А основна цел е удовлетворението в живота.

Позитивната психотерапия разглежда проблема от ъгъла на транскултуралността. Транскултуралният подход на метода предлага да се концентрираме не върху различията, а върху сходствата между хората.

В основата на метода лежат три важни принципа.

Принципът на надеждата – готовността на човек да работи за постигане на желаната промяна. Фокусът е върху наличните ресурси в клиента и да се поеме отговорността за всичко, което се случва в личния живот.

Принципът на баланса – разглежда живота и развитието на клиента в четирите основни области: тяло, дейности, контакти и бъдеще (фантазия).

Принципът на самопомощта – представен чрез 5-стъпковия модел в метода. Първоначално тези стъпки се следват в динамиката на психотерапевтичните сесии, а след това в процеса на самопомощ, човек го прилага за себе си или за семейството, приятелите, колегите.

Позитивната психотерапия е метод насочен към формиране на бъдещето чрез приемане на настоящето. Признанието на пълната отговорност за живота помага в правенето на конкретни стъпки за промяна на реалността.

Позитивната психотерапия се прилага:
 • В психотерапевтичната практика
 • При невротична симптоматика при деца и възрастни – тревожност, депресивни състояния, страхове и фобии, панически атаки, безсъние и други.
 • Психосоматични проблеми при деца и възрастни – болки в стомаха, гастрит, главоболие, мигрена, бронхиална астма, алергии, хипертония, проблеми в сърдечния ритъм и други.
 • В работа с деца и юноши при – трудност в адаптацията, страхове, конфликти между братя и сестри, възрастови кризи, взаимоотношения родители – деца, здравословни проблеми и др.
 • Междуличностни конфликти
 • Проблеми в комуникацията
 • При стрес и неувереност
 • При преодоляване на житейски кризи
 • При загуба и скръб
 • Проблемни отношения в семейството, раздяла, развод
 • Групова психотерапия

Методите на позитивната психотерапия съчетавам с арт терапията, проективни методики, игрова – терапия, психодрама, приказкотерапия, метафорични асоциативни карти, пясъчна терапия и др.

%d bloggers like this: