Skip to content

Вашето дете

щастливо

ли е?

„Принципът на трансформация е начин да се приемат с разбиране и безболезнено проблемите и симптомите при децата. Децата преживяват кризи и това е част от техния път. Кризите биха могли да доведат до различни решения на психичното”.

Децата нямат уменията да вербализират своите преживявания. В повечето случаи преживяванията им се явяват основа за промяна в поведението, а това показва на възрастните, че нещо се случва. То е сигнал за необходима промяна.

В развитието си детето преминава през определени кризисни периоди.

Но тази криза не трябва да се приема като проблем, а като сигнал за предстоящата промяна.

Юношите от своя страна се намират на границата между два свята. От една страна са твърде малки, за да им се гласува доверие и даде пълна отговорност – от друга: твърде големи за света на децата.

Консултирането и терапията на деца и юноши има за цел се подкрепят и справят  с възникналите трудности, да се почувстват разбрани, да открият стратегии, които да им помогнат да вземат решения, да разпознават и назовават своите чувства, защото много често това неумение води до трудности в комуникацията, адаптацията, общуването с други деца, връстници и възрастни.

При малките деца работата включва и тази с родителите. Единствено екипната работа между родител, консултант и дете – би могла да доведе до желаната промяна.

Индвидуалната терапия с деца или юноши се осъществява след направена първоначална  среща с един или двамата родители.

Консултирането и терапията на деца и юноши може да помогне при:

 • страхове
 • емоционални проблеми
 • психосоматични проблеми
 • трудна адаптация при тръгване на детска градина и в училище
 • агресивни прояви в поведението
 • заекване
 • поява на тикове
 • енуреза
 • трудности в училище
 • изпитна тревожност
 • поява на бебе в семейството
 • взаимоотношения при братя и сестри
 • осиновени деца
 • възрастови промени
 • развод на родителите и др
 • загуба/траур в семейството
 • консултиране на юноши по отношение на възрастовите промени
 • самооценката
 • идентичност/Аз – образ
 • личностно развитие
 • взаимоотношения с родителите и връстниците и др.

Индивидуалните срещи с деца и юноши са с продължителност от 40 до 50 минути – в зависимост от възрастта на детето.

Цена:

Консултиране и терапия на деца до 12 годинишна възраст 40 лв. /над 12 години 50 лв.

%d bloggers like this: