„Мамо, хайде да го върнем обратно!”. Появата на второ дете в семейството

Появата на бебе в семейството е събитие, изпълнено с очакване, любов, надежда, предизвикателство. Промяна – първо за самите родители, след това за всички близки на семейството.
Възрастните започват нов етап в своите взаимоотношения. Учат се да поемат нова роля – тази на родителството. С физическото и психическото развитие на детето – се развиват и неговите родители.More