Заучената безпомощност, оптимизмът и песимизмът – теорията на Мартин Селигман

Щастието е неизмерима величина. Щастието е чувство и състояние на пълно задовоство и удовлетвореност от живота. По дефиниция. Но как всеки от нас възприема щастието – това е въпрос на усещане, приемане на света и другите, отношението на другите към нас, за да се чувстваме ние щастливи. Нашите придобивки – материални и духовни, нашите мечти, нашите възгледи за живота, очакванията и надеждите ни. Всичко това ни предлага различен подход при възприемането на щастието от всеки един от нас.More