Развитие на приятелството

Играта е своеобразна форма на поведение на децата. Тя е начин за себеизразяване, средство детето да задоволи основните си потребности. За приятелството през детството съвместната игра е най – често срещаната дейност. Чрез нея децата увеличават взаимодействието с другите деца в процеса на развитието си.

В предучилищна и начална училищна възраст приятелствата се случват на основата на съвместни дейности.

Между 3 и 9 години децата показват засилващо се споделяне на мисли и чувства; научават се да разрешават конфликтите си и как да си доставят взаимно удоволствие.

Приятелствата в този възрастов период бързо се променят.

В средното детство 10-12/13 години приятелствата стават по – стабилни и детето вече може да има постоянен добър приятел. Децата избират приятелите си предимно от същия пол на база споделени интереси.

Приятелството през юношеството – стават много важно в този период. Юношите разчитат на приятелите си за емоционална подкрепа, изграждане на чувство за принадлежност и интимност. По приятелите си се ориентират за норми на отношение, за облеклото и социалното поведение. Предпочитани са приятелствата от същия пол; при момчетата – съвместни конкурентни дейности; при момичетата: дейности по двойки.

В юношеството приятелствата между момичета и момчета преминава през 3 етапа:

От 11 до 13 години много момичета предпочитат да се ангажират в съвместни дейности, в които централната тема е да се забавляват заедно.

Между 14 и 16 години ударението е върху споделена тайни, особено за други приятели (независимо дали са момичета или момчета). Доверието заема основно място във взаимоотношенията.

В периода 10-15 години момичетата имат много повече прекратени приятелства в сравнение с момчетата. Представата за прекратяване на приятелство е по-дистресираща за момичетата, отколкото за момчетата.

Приятелството е важно за развитието всяко дете. Наличието на приятел дава на всяко дете усещане за приемане, спокойствие, увереност, принадлежност към група, която в юношеството заема много важно място.

Стимулирайте общуването на децата с връстници. Това обогатява опита им, развива уменията им за споделяне, изчакване, работа в екип, приемане на различието, на другата гледна точка и др.

Приятелствата обогатяват света на децата.

 

Литература:

Спилбърг, Р., Дж., „Педагогическа психология”

Изображение: https://support.freepik.com/hc/en-us/articles/208976585-Attribution-How-when-and-where-?_gl=1*1xvihzb*fp_ga*MTkwNzE2NDk1NC4xNjcyNDEzMzky*fp_ga_QWX66025LC*MTY3MjQxMzM5MS4xLjEuMTY3MjQxNTUxOC40Ny4wLjA.*_ga*MTkwNzE2NDk1NC4xNjcyNDEzMzky*_ga_18B6QPTJPC*MTY3MjQxMzM5MS4xLjEuMTY3MjQxNTUxOC42MC4wLjA.&_ga=2.7964466.1247786134.1672413392-1907164954.1672413392