Skip to content

„Онова, което за гъсеницата е краят на света, за други е пеперуда”

Ричард Бах

Или с други думи Трансформация.

„Трансформацията е процес, който съпътства физическото, емоционалното развитие на личността през целия жизнен цикъл и белезите на промяната доказват нейното съществуване. Тя се осъществява на трите нива – физическо, умствено, емоционално.

Процесът на трансформиране в психологията е циркулиране на психичната енергия, като този процес на циркулация провокира други значими за индивида състояния и ефекти.

Част от трансформационния процес е пресяване на добрите (полезните) и лошите (отпадъка) части, които на по – късен етап се интегрират или отпадат. Интегрирането, от своя страна може да бъде конструктивно, с придобиване на нови знания и умения (способности) или деструктивно – като изобретяване на симптом, неприемливо поведение или психологичен проблем, като непоносимата част (чувство, преживяване) се изпраща в несъзнаваното“.

Из „Психотерапия за детето и неговите родители”

Индивидуалната психотерапия е среща и взаимодействие между клиент и терапевт.

Тази среща е процес, при който фокусът е върху осъзнаването, приемането, промяната, израстването или процес водещ до трансформация. При споделянето на мислите, преживяванията, симптоматиката в терапевтичния процес – чрез помощта на терапевта се достига до намиране на способностите, уменията и ресурсите в клиента, които ще доведат до очакваната промяна и до създаване на нови стратегии за справяне с предизвикателствата, съпътстващи живота.

Работата с психичното е трудна и понякога продължителна във времето. Тя е ангажимент, отговорност пред вас и терапевта срещу вас и често изисква мотивация.

В срещите ни няма да получите готов отговор – рецепта – какво да направите. Но ще получите нещо много по – ценно: възможност да опознаете себе си, да откриете отговорите, които търсите, своите ресурси, чрез които да вземете решението към промяна.

Повече за метода Позитивна психотерапия

Индивидуалната психотерапия се провежда под формата на редовни срещи с продължителност 60 минути.

Цената на среща е 60 лв.

%d bloggers like this: