Skip to content

Услуги

ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ

„Клиентът е този, който знае какво го боли, какви указания да предприеме, кои проблеми са от решаващо значение, какви преживявания са дълбоко погребани“

Карл Роджърс

Психологическото консултиране е среща между клиент и терапевт, в която се споделят преживени травматични събития, трудност в дадена област на развитие, емоционални преживявания, затруднения при предстоящ избор и вземане на решение, възрастово обособени кризи и др. Консултирането е насочено към настоящето и очакваното бъдеще, към промяна на неадаптивното поведение. Фокусът на консултирането е личностно развитие. Срещата в консултирането дава възможност на личността да открие сили в себе си, да осмисли своя живот в един бъдещ план, за да достигне удовлетвореност.

Личната консултация е еднократна, с продължителност  до 90 минути.

„Ако искате промяна, създайте я сам“

В. Е. Шуаб

Терапевтичен договор:

Един от принципите на работа е информираност на терапевтичния процес. Това включва и т.нар „договор за психотерапевтична работа“, който включва:

 1. Сесиите се осъществяват след предварително уговорен час.
 2. Продължителност на сесиите:
 • За деца: от 40 до 50 минути – в зависимост от възрастта на детето
 • За възрастни: 50-60 минути (изключение е първата среща, за която е добре да си предвидите между 60 и 90 минути)
 • Консултиране на родители: от 60 до 90 минути
 • Семейна консултация: 60 минути (изключение е първата среща, за която е добре да си предвидите между 60 и 80 минути)
 • Онлайн консултиране – 60 минути
 1. При закъснение за срещите е необходимо да знаете, че пропуснатото време не може да се компенсира, защото ще навлезем във времето на следващия клиент
 2. Отмяна на час

Отмяната на час може да направите 24 часа преди сесия. Ако поради някаква извънредна причина това е невъзможно – при първи случай правим изключение. Ако това се повтори – заплащате половината от дължимата сума, независимо, че часът не е проведен.

Това правило се отнася и за мен – ако: аз не успея да предупредя 24 часа по – рано: следващата сесия заплащате половината цена за сесия.

Това е свързано с отговорност към терапевтичния процес и за двете страни и към взаимно ценене на времето.

 1. Начин на плащане:
 • Може да заплатите сесията след провеждане на срещата;
 • При онлайн сесиите – заплащането се случва предварително по банков път. Необходимо е да получа копие на извършено плащане – за да потвърдя часа Ви.

Арт терапия

Арт терапията е форма на психотерапия, която използва изкуството в качеството й на основен вид комуникация.

Арт терапията е терапия чрез изкуство.

Не е необходимо клиентът да има предишен опит свързан с художествения процес, защото при арт терапията не е важен крайния продукт (за разлика от изобразителното изкуство и арт заниманията по принцип).

При арт терапията основната цел е осъзнаване на несъзнавания психичен образ, който остава върху листа. Акцентът е върху чувствата, преживяванията и проблемите на клиента, а не върху качеството на това, което твори.

Взаимодействието е тристранно: клиент – терапевт – продукт в арттерапевтичното занятие.

Доверието между клиент и терапевт е много важно. Терапевтът следи внимателно реакциите, изразът, словесния коментар по време на заниманията, промяна в поведението и др. Всичко това заедно с разказа на клиента върху неговото произведение – дават информацията, от която зависи и протичането на арт терапевтичния процес.

Арт терапията се прилага при деца и възрастни:
 • деца с трудности в обучението
 • деца с поведенчески, социални и емоционални проблеми
 • при деца с нарушения в развитието
 • възрастни преживели тежък стрес
 • психични заболявания
 • деца и възрастни преживели травма
 • при деца и възрастни с хронични заболявания и др.

Всеки вид от визуалните изкуства може да се използва в арт терапията, най – често: рисуване, скициране, оцветяване, скулптура, приложни изкуства, грънчарство, фотография, пеене, танци, драматизации и др.

Арт терапията може да се провежда индивидуално и групово и е подходяща за всяка възраст.

Арттерапевтичните сесии са с продължителност от 60 до 90 минути.

Цената е 60 лв.

Групова психотерапия

„Една от ползите на груповата терапия е това, че осигурява лабораторна ситуация, в която човекът може да експериментира с най-лошите си моменти, преди да ги преживее в живота“

Луис Ормънт

Човешките същества никога не са съвсем сами. Независимо дали е избор или предразположеност – ние винаги сме в някаква форма на взаимодействие.

В семейството, в училище, на работа сред приятелите – ние винаги попадаме в някаква форма на група.

Груповата психотерапия може да съпровожда индивидуалната психотерапия.

Ползата на групата е, че човекът никога не е сам. Той може да открие в другия нещо свое, да се учи от опита на другите.

Груповата терапия подпомага клиентите да опознаят себе си и своите взаимоотношения с другите, тъй като е социален микрокосмос на семейството и обществото.

В групата се спазват основни правила за работа: запазване на конфиденциалността на споделеното и преживяванията, не се допуска оценка на споделеното, съответност на преживявания и мисли.

Групата се превръща в защитена среда, в която участниците свободно изразяват себе си, своите емоции и чувства, изпробват нови поведения без страх от отхвърляне и цензура.

Опитът в груповата психотерапия дава възможност на участниците за изпробване на нови поведения, може да бъде проверка на собствената реалност с тази на другите, за приемане на различието.

В групата се включват определен брой членове – между осем и десет и съставът й е постоянен до края на срещите. Това създава усещане засигурност и предразполага към споделеност в груповите участници.

Груповата психотерапия е подходяща при деца и възрастни за преодоляване на сходни проблеми.

Ателиета за деца

КОГНИТИВЕН ТРЕНИНГ

АТЕЛИЕ „Да развием уменията на детето”

Групи за развитие на познавателните умения на деца на 4, 5 и  6 – 7 годишна възраст.

Когнитивния тренинг представлява групови занимания за затвърждаване, усвояване или развиване (според индивидуалните потребности) на уменията в посока:

 • развитие на мисленето – памет, мислене, внимание;
 • съпоставяне, сортиране по големина, цвят и форма;
 • сравняване и съотнасяне на количества;
 • изграждане на идея за последователност и продължителност във времето;
 • графомоторни умения – наклонени линии, вълнообразни линии;
 • актуализация на минали събития във времето;
 • пространствена ориентация спрямо предмет;
 • графични умения кръг, триъгълник, квадрат;
 • активно слушане;
 • промяна фокуса на внимание и др.

Чрез игри и занимания детето ще развива своите умения.

Групите ще бъдат с максимален брой от шест деца на една възраст, с цел индивидуална подкрепа към всяко дете.

Следете събитията за предстояща нова група.

  АТЕЛИЕ ЗА ЕМОЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

  АТЕЛИЕ „Приказния свят на емоциите”

  Подходящо за деца на 5 – 7 години!

  За да развият познанията за емоциите си – собствените и тези на другите – децата първо трябва да се научат да ги разпознават и разбират.

  Всяко дете изразява импулсивно емоциите си, но за да бъде прието от другите то трябва да се научи и да ги управлява.

  Как може да се научи на това едно дете?

  С помощта на:

  • Емоционални карти
  • Арт терапевтични задачи
  • Проективни методики
  • Влизане в различни роли (емоции).

  Децата ще имат възможност да разпознават, разбират и назовават различни чувства и преживявания и да придобият различни стратегии за регулирането им.

  С какво ще бъдат полезни срещите?

  Разпознавайки своите емоции, децата по – лесно ще осъзнават преживяванията си в следствие на общуването и играта с другите деца и възрастните, ще се научат как да управляват емоциите си  когато изпитват тъга, гняв, недоволство.

  Децата с развита емоционална интелигентност комуникират по – лесно, могат да създават по – бързо връзки с другите, стават по – добри лидери.

  Следете събитията за предстояща нова група.

    АРТТЕРАПЕВТИЧНО АТЕЛИЕ

    АТЕЛИЕ „Искам да бъда супергерой” е подходящо за деца на възраст 5 – 7 години и за деца от 7 – 9години, които мечтаят да имат силите и качествата за:

    • Разпознаване на своите силни страни;
    • Разпознаване на емоциите;
    • Познаване на доброто и лошото поведение;
    • Се учат да създават приятелства;
    • Да зачитат мнението и желанието на другите;
    • Как общуват с другите.

    Чрез Арт занимания в групата децата ще влязат в света на въображението и ще изградят тези умения необходими да бъдат Супергерои.

    Следете събитията за предстояща нова група.

     ПСИХОДРАМА ЗА ДЕЦА

     Психодрамата за деца е игрови метод създаден от Alfons Ainchinger. Предназначен е за детска психодрама терапия, която се прилага в групи с деца на възраст от 5 до 12 години с хронични, поведенчески и социално – емоционални затруднения.

     Груповата терапия чрез психодрамата помага на децата да се справят с емоционалните си рани по един забавен, игрови начин.

     Чрез насърчаването за влизане в различни роли се създават условия детето само да преодолее социално – емоционалните си затруднения, създавайки роля, която да му позволи да изиграе фантазиите си.

     Играта подпомага децата да:

     • назовават и изразяват емоциите, мислите и преживяванията си;
     • да следват и спазват правила и граници;
     • да се съобразяват с авторитети;
     • да развият познавателните си умения.

     Психодраматичните групи позволяват децата да изразят свободно страховете, конфликтите и емоциите си и да открият конструктивен начин за справяне с тях.

     Групите ще бъдат малки – до 6 деца.

     Следете събитията за предстояща нова група.

      Срещи за родители

      Срещите за родители са пространство, в което родителите могат да задават въпроси относно отглеждането, развитието и възпитанието на своите деца.

      Универсално Ръководство за родителство няма. Всяко дете е отделна планета и с развитието му – родителя се учи на малки стъпки заедно с него.

      В лекционна форма родителите ще бъдат запознавани с различни теми относно детското развитие.

      Следете събитията за предстоящи нови срещи.

      %d bloggers like this: