Skip to content

Избор или изпитание е вашата

връзка?

Консултиране за двойки

Семейството осигурява разбиране, подкрепа, спокойствие, личностно израстване, насърчаване, обич и любов. Но понякога семейството може да се окаже и място, в което възникват конфликти, напрежение, неразбирателство и трудност в комуникацията.

Причините за възникване на конфликти в едно семейство могат да бъдат различни, но те водят до проблеми в общуването и взаимоотношенията за всички негови членове.

Целта на консултирането на двойки е да се подкрепят членовете на семейството във възникналите конфликтни ситуации, да се намери решение за проблемните области и използване на наличните ресурси на всички негови членове.

Консултирането на двойки може да помогне на всички в семейството да общуват по – добре при:

 • неудовлетвореност във взаимоотношенията
 • липса на разбирателство във връзката
 • дисхармония в съпружеските взаимоотношения
 • конфликти във взаимоотношенията родители – дете
 • конфликти с други членове на семейството
 • семейни кризи
 • при раздяла и развод
 • живот след раздяла/развод
 • при болест и др.

Консултирането на двойки се провежда под формата на срещи с продължителност 60 (70) минути.

Цената е 80 лв.

„Всички щастливи семейства си приличат, всяко нещастно семейство е нещастно по своему“

Лев Толстой

Консултиране за родители

Отглеждането на дете изправя родителите пред различни предизвикателства в развитието на детето. Родителите се обръщат най – често към психолог за детско – юношеско консултиране при поява на проблем, който вече е наболял, или за диагностика на детското развитие.

Трудностите, които водят родителите до срещата с психолог/психотерапевт могат да бъдат въпроси относно: отглеждането и възпитанието; развитието на децата; поведението им; кризисни ситуации в семейството – раздяла, развод, загуба и др.; емоционални проблеми; стеснителност и неувереност; тревожност, затвореност и страхове; психосоматични проблеми (болки в стомаха, глава, хранене, алергии и др.); адапация в детска градина/училище; училищни проблеми; трудности във взаимоотношенията с родителите; липса на приятели и др.

Първата консултация обикновено е само за родителите.

 • Тя цели да се изясни проблема, какво е предприето до момента, кои решения са били ефективни и какво не им е помогнало; как членовете на семейството разбират наличния проблем. При юноши – първата среща може да бъде в присъствието на всички членове на семейството.
 • Договаряме се за индивидуалните консултации с детето, съвместна работа с дете и родител, продължителност на срещите – обикновено е един път седмично.
 • Договаряме се за конфиденциалността – споделянето зависи от детето, но тайната на конфиденциалността завършва в момента, в който се сподели за нанасяне на реална вреда на себе си и околните (предимно за юноши).
 • Индивидуалната работа с психолог не отменя отговорността на родителите. Често казвам на родители, че аз съм „патерица” в пътя, който семейството изминава и в процес на екипната ни работа – ще пробължат напред без мен.

Консултирането на родители е с продължителност до 90 мин.

Цената е 70лв.

%d bloggers like this: