Как децата приемат другата гледна точка

Когато децата пораснат те вече имат способността да формират смислени приятелства. В процес на своето развитие те вече могат да приемат гледните точки на другите, да разбират, че хората имат общи преживявания и чувства.

Развитието на способността за приемането на чуждата гледна точка преминава през следните етапи:

ЕТАП 1. Приемане на недиференцирана перспектива (3-6 години).

На този етап децата осъзнават, че другите може да имат различна от тях гледна точка, но объркват собствените си мисли и чувства с тези на другите хора.

 

ЕТАП 2. Социално – информационна перспектива (5-9 години).

На този етап децата осъзнават, че другите може да имат различни перспективи, защото имат достъп до различна информация.

 

ЕТАП 3. Саморефлексивно приемане на перспективата (7-12 години).

На този етап децата стават способни да виждат себе си така, както ги виждат другите. С други думи – те могат да се поставят на мястото на другите и разбират, че и другите имат тази способност.

 

ЕТАП 4. Приемане на гледната точка на трети лица (10-15 години).

На този етап децата започват да разбират как взаимодействието им с другия човек може да се разглежда от трета страна извън тяхното отношение.

 

ЕТАП 5. Приемане на общата перспектива (14 година – зряла възраст).

На този етап хората започват да разбират, че приемането на гледната точка на трета страна е повлияно от по – големите системи обществени ценности.

 

Децата активно мислят какво е правилно и какво погрешно.

В ежедневието си те често преживяват убеждения за начина, по който трябва справедливо да се разделят материалните блага.

Разсъжденията им се развиват последователно в три етапа:

  1. Строго равенство (5 – 6 годишна възраст). Децата се съсредоточават върху гарантирането, че всеки получава едно и също количество ценен ресурс (пари, играчки, сладки)
  2. Заслуги (6 – 7 годишна възраст). По – големите деца казват, че допълнителни награди трябва да се дават на човек, който е работил по – усърдно или се е представил изключително добре.
  3. Равенство и великодушие (около 8 годишна възраст). Децата вярват, че трябва да се обърне особено внимание на хората, които са в неравностойно положение (например, дете, което получава по – малко джобни)

 

За да разберат децата че другите мислят по – различен начин и имат различна гледна точка от тях е необходимо време. Чрез примера, който възрастните дават, с малките обяснения за поведението им,  приказките, които им четат, съвместните игри с други деца са малка част от стъпките – необходими детето да възприеме другия и неговата гледна точка.

Бъдете до децата си в този процес на разбиране.

 

Адаптирано по „Педагогическа психология”, Спилбърг, Р., Дж.,

Изображение: https://support.freepik.com/hc/en-us/articles/208976585-Attribution-How-when-and-where-?_gl=1*obd523*fp_ga*MTkwNzE2NDk1NC4xNjcyNDEzMzky*fp_ga_QWX66025LC*MTY3MjQxMzM5MS4xLjEuMTY3MjQxNDUyMS4yNC4wLjA.*_ga*MTkwNzE2NDk1NC4xNjcyNDEzMzky*_ga_18B6QPTJPC*MTY3MjQxMzM5MS4xLjEuMTY3MjQxNDUyMS4yNS4wLjA.&_ga=2.83616662.1247786134.1672413392-1907164954.1672413392